naar hoofdpagina

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur om:
de grondslag en doelstelling van de vereniging te waarborgen;
goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten (identiteitsbeleid, begroting en jaarverslag of het aangaan van grote verplichtingen);
toetsing van het vastgestelde beleid en gevoerde bestuur aan regelgeving.
De raad van toezicht geeft dit vorm door een jaarlijkse toezichtsronde waarin gesprekken worden gevoerd met belanghebbenden in en om de school. De uitkomsten van deze gesprekken resulteren in een toezichtsverslag. Op deze website vindt u de toezichtsverslagen van de afgelopen drie jaren.
Leden van de Raad van Toezicht:
Jaco van Hoorn
Michiel Goedvolk
Dianne Velten
De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd.

Contact

Bezoekadres:

Kerklaan 12b
2911 AD Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Leden over de vereniging

"...Hierin zie ik 'geloof, hoop en liefde' terug, dat is het mooiste wat leerkrachten onze kinderen mee kunnen geven..."
(Annelies van der Vlugt, oudergeleding MR Gideonschool)