Skip to main content
PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

leren leren - leren leven

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

Samen sterk

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

vertrouwen - verbinding - verdieping

Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur om:
de grondslag en doelstelling van de vereniging te waarborgen;
goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten (identiteitsbeleid, begroting en jaarverslag of het aangaan van grote verplichtingen);
toetsing van het vastgestelde beleid en gevoerde bestuur aan regelgeving.
De raad van toezicht geeft dit vorm door een jaarlijkse toezichtsronde waarin gesprekken worden gevoerd met belanghebbenden in en om de school. De uitkomsten van deze gesprekken resulteren in een toezichtsverslag. Op deze website vindt u de toezichtsverslagen van de afgelopen drie jaren.


Leden van de Raad van Toezicht:

  • dhr. Frits Mostert (voorzitter)
  • mevr. Thera Balfoort-Jongenelen
  • dhr. Michiel Goedvolk
  • dhr. Jan Verhoeven

 

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd.

Skyline