Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur om:

  • de grondslag en doelstelling van de vereniging te waarborgen;
  • goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten (identiteitsbeleid, begroting en jaarverslag of het aangaan van grote verplichtingen);
  • toetsing van het vastgestelde beleid en gevoerde bestuur aan regelgeving.

De raad van toezicht geeft dit vorm door een jaarlijkse toezichtsronde waarin gesprekken worden gevoerd met belanghebbenden in en om de school. De uitkomsten van deze gesprekken resulteren in een toezichtsverslag.Op deze website vindt u de toezichtsverslagen van de afgelopen drie jaren. 

 

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd.

  • Contact

Bezoekadres:

Meidoorn 1a
2912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

  • Leden over de vereniging

“…Uitdragen waar je sterk in bent onderscheidt je van andere scholen en vergroot de herkenbaarheid…”
(Pim Hellendoorn, leerkracht Gideonschool, (G)MR-lid personeelsgeleding)