Skip to main content
PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

leren leren - leren leven

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

Samen sterk

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

vertrouwen - verbinding - verdieping

Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel

Welkom!

Welkom op de website van PCPO Nieuwerkerk.

Helemaal voluit heten we Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel. We zijn een kleine schoolvereniging met drie scholen:
 

  • de Elimschool
  • de Gideonschool
  • de Rehobothschool
     

Onder de leus 'samen zijn we sterk' werken we aan de toekomst van onze leerlingen. Dit doen we vanuit geloof en vertrouwen.
 
 

Kernwaarden

Onze scholen zijn uniek en leggen hun eigen accenten, maar werken in verbondenheid vanuit dezelfde missie, visie en kernwaarden. Ze geven aan waar we als vereniging voor staan en wat de kern van ons onderwijs raakt. We willen de kernwaarden betekenis geven in ons dagelijks handelen. 
 

Vertrouwen

Vertrouwen

Vertrouwen

Met liefde en aandacht voor alle leerlingen, werken we vanuit vertrouwen, in verbinding, aan vernieuwing en verdieping van ons onderwijs, vanuit onze visie dat ieder kind waardevol en uniek is.

Verbinding

Verbinding

Verbinding

We hebben oog voor elkaar. We werken samen met liefde, aandacht en respect voor elkaar en met zorg voor de omgeving.

Verdieping

Verdieping

Verdieping

We bieden kwalitatief sterk onderwijs en passende begeleiding aan onze leerlingen, met ruimte voor ‘leren leren’ en ‘leren leven’

Scholen

Onze scholen hebben een protestants-christelijke identiteit, waarbij de Bijbel de basis van ons handelen is en ons richting geeft. Daarop stemmen we onze doelen af en kunnen we een betrouwbare koers varen. In navolging van deze boodschap leren we onze leerlingen te leven zoals we oorspronkelijk bedoeld zijn, tot eer van God en elkaar tot een voorbeeld. 
 

Skyline