naar hoofdpagina

ANBI

De Vereniging Protestant Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van ANBI-status is dat de vereniging specifieke gegevens openbaar maakt. Die vindt u hieronder:

Naam instelling:
Vereniging Protestant Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel
 
RSIN/Fiscaalnummer:
821576975
 
Contactgegevens: 
Postbus 37
2910 AA  Nieuwerkerk aan den IJssel.

Bezoekadres:
De Meidoorn 1a
2912 RE  Nieuwerkerk aan den IJssel.
Telefoon: 0180-326832.
Website: www.pcponwk.nl 
 
Doelstelling: 
Het stichten en instandhouden van scholen met de Bijbel te Nieuwerkerk aan den IJssel
 
Beleidsplan: 
Klik hier voor meerjarenbeleidsplan
 
Bestuurssamenstelling: 
Het college van bestuur bestaat uit drie personen:
- mevr. G. Bikker-Trouwborst, directeur-bestuurder (voorzitter)
- mevr. W. van Erk-van Wingerden (secretaris) 
- dhr. J.J. Baljeu (penningmeester)
 
Beloningsbeleid: 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd, met uitzondering van de directeur-bestuurder, die betaald wordt volgens de cao-bestuurders PO. Ook de leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd.
 
Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Zie Jaarverslag 2018
 
Financiële verantwoording:
Zie Jaarverslag 2017
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van De Belastingdienst.

Contact

Bezoekadres:

Meidoorn 1a
2912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Leden over de vereniging

"…Ik heb bewondering voor de wijze waarop de vereniging de eigen identiteit en overtuiging vertaalt naar concrete doelstellingen voor kennisoverdracht en opvoeding van de leerlingen…"
(Farida Aghris, oudergeleding MR Elim-school)