naar hoofdpagina

ANBI

De Vereniging Protestant Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van ANBI-status is dat de vereniging specifieke gegevens openbaar maakt. Die vindt u hieronder:

Naam instelling:
Vereniging Protestant Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel
 
RSIN/Fiscaalnummer:
821576975
 
Contactgegevens: 
Postbus 37
2910 AA  Nieuwerkerk aan den IJssel.

Bezoekadres:
De Meidoorn 1a
2912 RE  Nieuwerkerk aan den IJssel.
Telefoon: 0180-326832.
Website: www.pcponwk.nl 
 
Doelstelling: 
Het stichten en instandhouden van scholen met de Bijbel te Nieuwerkerk aan den IJssel
 
Beleidsplan: 
Klik hier voor meerjarenbeleidsplan
 
Bestuurssamenstelling: 
Het college van bestuur bestaat uit drie personen:
- mevr. G. Bikker-Trouwborst, directeur-bestuurder (voorzitter)
- mevr. W. van Erk-van Wingerden (secretaris) 
- dhr. J.J. Baljeu (penningmeester)
 
Beloningsbeleid: 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd, met uitzondering van de directeur-bestuurder, die betaald wordt volgens de cao-bestuurders PO. Ook de leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd.
 
Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Zie Jaarverslag 2018
 
Financiële verantwoording:
Zie Jaarverslag 2017
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van De Belastingdienst.

Contact

Bezoekadres:

Kerklaan 12b
2911 AD Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Leden over de vereniging

“…Het lijkt me mooi nog meer te groeien in het contact met de ouders. Want ouders zijn de ervarings-deskundigen en kennen hun kind. De leerkracht kent de leerling…”
(Jorien Kraal, leerkracht Gideonschool)