naar hoofdpagina

ANBI

De Vereniging Protestant Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van ANBI-status is dat de vereniging specifieke gegevens openbaar maakt. Die vindt u hieronder:

 • Naam instelling:
  Vereniging Protestant Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel
   
 • RSIN/Fiscaalnummer:
  821576975
   
 • Contactgegevens: 
  Postbus 37
  2910 AA  Nieuwerkerk aan den IJssel.

  Bezoekadres:
  De Meidoorn 1a
  2912 RE  Nieuwerkerk aan den IJssel.
  Telefoon: 0180-326832.
  Website: www.pcponwk.nl 
   
 • Doelstelling: 
  Het stichten en instandhouden van scholen met de Bijbel te Nieuwerkerk aan den IJssel
   
 • Beleidsplan: 
  Klik hier voor meerjarenbeleidsplan
   
 • Bestuurssamenstelling: 
  Het college van bestuur bestaat uit drie personen:
  - dhr. A.J. Dorst, directeur-bestuurder (voorzitter)
  - mevr. W. van Erk-van Wingerden (secretaris) 
  - dhr. J.J. Baljeu (penningmeester)
   
 • Beloningsbeleid: 
  De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd, met uitzondering van de directeur-bestuurder, die betaald wordt volgens de cao-bestuurders PO. Ook de leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd.
   
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten:
  Zie Jaarverslag 2016
   
 • Financiële verantwoording:
  Zie Jaarverslag 2016
   

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van De Belastingdienst.

Contact

Bezoekadres:

Meidoorn 1a
2912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Leden over de vereniging

"Optimale ontwikkeling van vaardigheden en talenten en dan ook de vaardigheden en talenten die niet door Cito worden getoetst, zoals creativiteit, moed, geduld en betrouwbaarheid."
(Hanneke Klapwijk, oudergeleding MR Gideonschool)