naar hoofdpagina

ANBI

De Vereniging Protestant Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van ANBI-status is dat de vereniging specifieke gegevens openbaar maakt. Die vindt u hieronder:

 • Naam instelling:
  Vereniging Protestant Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel
   
 • RSIN/Fiscaalnummer:
  821576975
   
 • Contactgegevens: 
  Postbus 37
  2910 AA  Nieuwerkerk aan den IJssel.

  Bezoekadres:
  De Meidoorn 1a
  2912 RE  Nieuwerkerk aan den IJssel.
  Telefoon: 0180-326832.
  Website: www.pcponwk.nl 
   
 • Doelstelling: 
  Het stichten en instandhouden van scholen met de Bijbel te Nieuwerkerk aan den IJssel
   
 • Beleidsplan: 
  Klik hier voor meerjarenbeleidsplan
   
 • Bestuurssamenstelling: 
  Het college van bestuur bestaat uit drie personen:
  - dhr. A.J. Dorst, directeur-bestuurder (voorzitter)
  - mevr. W. van Erk-van Wingerden (secretaris) 
  - dhr. J.J. Baljeu (penningmeester)
   
 • Beloningsbeleid: 
  De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd, met uitzondering van de directeur-bestuurder, die betaald wordt volgens de cao-bestuurders PO. Ook de leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd.
   
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten:
  Zie Jaarverslag 2016
   
 • Financiële verantwoording:
  Zie Jaarverslag 2016
   

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van De Belastingdienst.

Contact

Bezoekadres:

Meidoorn 1a
2912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Leden over de vereniging

“…Dominees op de scholen, leerlingen met hun schoolwerkjes in de kerk. Zó mooi!...”
(Petri Vellekoop, oudergeleding MR Rehobothschool)