naar hoofdpagina

Bestuur

Bestuur

Onze vereniging wordt bestuurd door een college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de scholen en vormt het bevoegd gezag.

Bestuursleden

  • Mw. Lia van Erk-van Wingerden
  • Dhr. Jan Baljeu
  • Mw. Gerdien-Bikker Trouwborst (directeur-bestuurder)

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd, met uitzondering van de directeur-bestuurder, die betaald wordt volgens de cao-bestuurders PO.

Gerdien Bikker-Trouwborst
directeur-bestuurder
Lia van Erk-van Wingerden
Jan Baljeu

Contact

Bezoekadres:

Kerklaan 12b
2911 AD Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Leden over de vereniging

"...Mooi dat de overdracht van Gods liefde integraal is opgenomen in het onderwijs en niet alleen zichtbaar is in een Bijbelverhaal..."
(Hanneke Klapwijk, oudergeleding MR Gideonschool)