naar hoofdpagina

Bestuur

Onze vereniging wordt bestuurd door een college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de scholen en vormt het bevoegd gezag.


 

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden ten dienste van de schoolvereniging onbezoldigd, met uitzondering van de directeur-bestuurder, die betaald wordt volgens de cao-bestuurders PO.

Jan Punt
directeur-bestuurder (a.i.)
Lia van Erk-van Wingerden
Jan Baljeu

Contact

Bezoekadres:

Meidoorn 1a
2912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Leden over de vereniging

''De kleinschaligheid en het directe contact, maken dat je als ouder snel betrokken bent bij de school''
(Martijn Blok, oudergeleding MR Rehobothschool)