Skip to main content
PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

leren leren - leren leven

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

Samen sterk

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

vertrouwen - verbinding - verdieping

Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel

Bestuur

Onze vereniging wordt bestuurd door een college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de scholen en vormt het bevoegd gezag.

Bestuur:

  • Mw. Gerdien-Bikker Trouwborst (directeur-bestuurder)
     

Code goed bestuur

De documenten hieronder (klik op de gekleurde blokken) zijn een uitwerking van de code goed bestuur. Deze code geeft invulling aan de principes van goed bestuur, om op die manier bij te 
dragen aan goed onderwijs voor alle kinderen.
 

code goed bestuur - integriteitscodecode goed bestuur - klachtenregelingcode goed bestuur - klokkenluidersregeling

Skyline