Skip to main content

Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

leren leren - leren leven

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

Samen sterk

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

vertrouwen - verbinding - verdieping

Profiel

Onze missie is: kinderen leren en opvoeden. We willen hen voorbereiden op de toekomst die hen wacht.
Onze pijlers daarbij zijn:

Het dagelijks besturen van de vereniging ligt in handen van het college van bestuur. Dit college bestaat uit drie leden. De raad van toezicht, die ook bestaat uit drie leden, is verantwoordelijk voor het interne toezicht. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd aan de leden van de vereniging over het gevoerde beleid.

Iedereen kan zich aanmelden als lid. Daarvoor is nodig dat u de grondslag en het beginsel van de vereniging onderschrijft. Toelating van leden vindt plaats door de algemene ledenvergadering.

Klik hier om u aan te melden als lid.

Skyline