naar hoofdpagina

Profiel

Onze missie is: kinderen leren en opvoeden. We willen hen voorbereiden op de toekomst die hen wacht.

Onze pijlers daarbij zijn: 1. Liefde en aandacht, 2. Passend Onderwijs en 3. Talentontwikkeling.

Liefde en aandacht is de liefde van de leerkracht tot de kinderen en de aandacht voor hen. De leerkracht is een onderwijsprofessional die kinderen kennis bijbrengt. Echte kennisontwikkeling en -overdracht ontstaan daar waar er sprake is van relatie. Lesgeven vindt immers plaats vanuit ontmoeting. In die ontmoeting zijn liefde en aandacht leidende begrippen. Structuur, orde en grenzen stellen zijn belangrijke randvoorwaarden. 

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit bij dat wat het kind nodig heeft. Het kind ontvangt daardoor het onderwijs dat bij hem/haar past. De onderwijsbehoeften van de kinderen zijn hierbij leidend.

Talentontwikkeling is de ontwikkeling van de aangeboren, natuurlijke vermogens van kinderen. Cognitief, creatief, sociaal of muzikaal. Bij die aangeboren natuurlijke vermogens sluiten we zoveel mogelijk aan. Om ze te ontwikkelen en te versterken.

Het dagelijks besturen van de vereniging ligt in handen van het college van bestuur. Dit college bestaat uit drie leden. De raad van toezicht, die ook bestaat uit drie leden, is verantwoordelijk voor het interne toezicht. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd aan de leden van de vereniging over het gevoerde beleid.

Iedereen kan zich aanmelden als lid. Daarvoor is nodig dat u de grondslag en het beginsel van de vereniging onderschrijft. Toelating van leden vindt plaats door de algemene ledenvergadering.

Lid worden? Klik hier.

Contact

Bezoekadres:

Meidoorn 1a
2912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Downloads

Leden over de vereniging

“Een overzichtelijke schoolvereniging die zijn mensen kent is een goede basis voor onderlinge samenwerking.”
(Petri Vellekoop, oudergeleding MR Rehobot-school)