naar hoofdpagina

Profiel

Onze missie is: kinderen leren en opvoeden. We willen hen voorbereiden op de toekomst die hen wacht.
Onze pijlers daarbij zijn:

Het dagelijks besturen van de vereniging ligt in handen van het college van bestuur. Dit college bestaat uit drie leden. De raad van toezicht, die ook bestaat uit drie leden, is verantwoordelijk voor het interne toezicht. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd aan de leden van de vereniging over het gevoerde beleid.

Iedereen kan zich aanmelden als lid. Daarvoor is nodig dat u de grondslag en het beginsel van de vereniging onderschrijft. Toelating van leden vindt plaats door de algemene ledenvergadering.

Klik hier om u aan te melden als lid.

Contact

Bezoekadres:

Meidoorn 1a
2912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832

Downloads

Leden over de vereniging

“…Ik vind dat wij op de Elimschool veel aandacht hebben voor het welzijn van ieder kind en dat we elk kind als uniek beschouwen. Plezier voor het naar school gaan staat in ieder geval bij veel collega’s voorop!...”
(Marije Blijderveen, leerkracht Elimschool)