naar hoofdpagina

Verenigingsnieuws

Bestuurslid PCPO benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Peter van Duijvenbode, oud-bestuursvoorzitter van de PCPO Nieuwerkerk is op 27 april koninklijk onderscheiden. Hij ontving een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Naast de vele overige vrijwilligerstaken die Peter in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, waren ook zijn bestuurswerkzaamheden voor de PCPO aanleiding voor de onderscheiding. Van 2000 tot 2009 was hij actief voor de rechtsvoorganger van de PCPO, de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Nieuwerkerk a/d IJssel. Het bestuur schreef een aanbevelingsbrief, waarin o.a. het aandeel dat Peter had in de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan ‘Jan van Gent’ werd genoemd, evenals zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de governance (scheiding bestuur en toezicht) binnen de schoolvereniging. De aanpak van Peter kenmerkte zich door zorgvuldigheid, gedrevenheid,  gedegenheid en grote betrokkenheid. Met vriendelijkheid en beslistheid heeft hij acht jaren leiding gegeven aan de schoolvereniging. Een terechte onderscheiding!
Categories categoryOpenbaar
Bekeken: 2592 keer

Leden over de vereniging

‘’…Ieder kind is uniek. Geef ze alles wat ze nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen. De basis daarvan is liefde en vertrouwen…’’
(Henk ten Hove, leerkracht Rehobothschool)

Contact

Bezoekadres:

Meidoorn 1a
2912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832