naar hoofdpagina

Verenigingsnieuws

Waardering van de inspectie

De inspectie heeft een zeer positief rapport uitgebracht, met veel waardering voor de veiligheid, kwaliteit en professionele cultuur op onze scholen. De inspectie spreekt in haar rapport ook lovende woorden over “de goede samenwerking binnen de teams en de korte lijnen tussen schoolleiding, team, directeur-bestuurder en ouders. We zien een gemeenschappelijk draagvlak en zichtbaar elan bij alle geledingen om aantrekkelijk en modern onderwijs te bieden dat goed aansluit bij de kenmerken en leerbehoeften van de leerlingen”.

Inspectierapportage, 20 januari 2020
Categories categoryOpenbaar
Bekeken: 259 keer

Leden over de vereniging

“…Uitdragen waar je sterk in bent onderscheidt je van andere scholen en vergroot de herkenbaarheid…”
(Pim Hellendoorn, leerkracht Gideonschool, (G)MR-lid personeelsgeleding)

Contact

Bezoekadres:

Kerklaan 12b
2911 AD Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-326832