Skip to main content

Lid worden?

Iedereen kan zich aanmelden als lid. Daarvoor is nodig dat u de grondslag en het beginsel van de vereniging onderschrijft (zie download hiernaast).

Algemeen

De school maakt deel uit van de vereniging protestants christelijk onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel.  Tot de vereniging behoren de Gideonschool, de Rehobothschool en de Elimschool. In de statuten zijn de grondslag en het beginsel van de vereniging nader beschreven.

Grondslag

De grondslag is het Woord van God, het beginsel is dat de opvoeding en het onderwijs in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God, zoals beschreven in de belijdenisgeschriften van de protestants christelijke kerken.

Raad van Toezicht en Bestuur

Het dagelijks besturen van de vereniging ligt in handen van het bestuur, bestaande uit drie leden. De raad van toezicht, ook bestaande uit drie leden, is verantwoordelijk voor het interne toezicht. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd aan de leden van de vereniging voor het gevoerde beleid.

Toelating

Ook u kunt zich aanmelden als lid. Toelating van leden vindt plaats door de algemene ledenvergadering. Daarvoor is nodig dat u de grondslag en het beginsel van de vereniging onderschrijft.

Het aanmeldingsformulier kunt u hiernaast downloaden. Toelating van leden vindt plaats door de algemene ledenvergadering.